Dochádzkový systém


Dochádzkový systém

Popis mobilnej aplikácie

Mobilná aplikácia pre dochádzkový systém.
Klient:  TRADING & INVEST, s.r.o.
Technológia:  iOS, Android