Vývoj mobilných aplikácií a software


Naše skúsenosti, zodpovednosť a profesionálny prístup sú základom pre vývoj spoľahlivých mobilných aplikácií a software

Vývoj mobilných aplikácií


Sme spoločnosť zaoberajúca sa vývojom mobilných aplikácií pre telefóny a tablety so systémom iOS (iPhone, iPad) a Android. Počet mobilných zariadení každým dňom rastie a tým aj počet používateľov mobilných aplikácii určených pre tieto zariadenia. Mobilné aplikácie sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života umožňujúce mať všetky potrebné údaje a služby vždy pod palcom.
Vývoj mobilných aplikácií

Aplikácie pre iOS

Telefóny a tablety so systémom iOS (iPhone, iPad) patria medzi najobľúbenejšie mobilné zariadenia najmä zásluhou pútavého dizajnu, vysokého výkonu, kvality displeja, spoľahlivosti a jednoduchého ovládania.

Aplikácie pre Android

Telefóny a tablety so systémom Android sú veľmi oblúbené, najmä vďaka možnosti výberu podľa značky, výkonu, veľkosti displeja a ceny, čo umožňuje používateľom vybrať zariadenie podľa svojich predstáv.

Komplexné riešenia

Mobilné aplikácie často pracujú s údajmi, ktoré sú umiestnené na webových portáloch alebo vzdialených serveroch, preto je potrebné zabezpečiť správu a aktualizáciu údajov, ako aj komunikáciu s mobilnými zariadeniami.
 

Chcete vlastnú mobilnú aplikáciu?

 

Vývoj webových riešení


Prezentačné webové stránky a webové portály patria medzi najlepšie možnosti, ako informovať zákazníkov o spoločnosti a poskytovaných produktoch alebo službách. Záleží na samotnom projekte a Vašich požiadavkách, či sú vhodné jednoduché webové stránky alebo je potrebný webový portál, ktorý okrem informácií poskytuje používateľom aj rôzne služby alebo vzájomnú komunikáciu.
Vývoj webových riešení

Prezentačné webové stránky

Webové stránky umožňujú prezentovať spoločnosť s cieľom získať čo najväčší počet zákazníkov. Dôležitými faktormi pre dosiahnutie očakávaných cieľov je obsah, grafický návrh, prehľadnosť, optimalizácia a aktualizácia webových stránok. Vyžaduje sa funkčnosť a správne zobrazenie webových stránok na rôznych zariadeniach vrátane mobilných telefónov a tabletov.

Webové portály

Webové portály slúžia na uloženie množstva informácii s možnosťou vyhľadávania údajov, poskytovania rôznych služieb pomocou webových stránok. Administrácia obsahu webového portálu je zabezpečená prostredníctvom CMS, pričom je možné využitie interných a externých údajov. Neoddeliteľnou súčasťou je komunikácia s inými systémami a mobilnými zariadeniami.
 

Chcete vlastnú webovú stránku?

 

Vývoj software na mieru


Často je potrebné navrhnúť a vyvinúť software alebo celý informačný systém na mieru podľa špecifických požiadaviek, pričom sa kladú vysoké nároky na funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť spracovania údajov. Pre takýto software je dôležité okrem samotného vývoja aj dôkladná analýza, návrh riešenia, komunikácia a technická podpora aj po ukončení vývoja pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky.
Vývoj software na mieru

Vývoj software

Vývoj software rôzneho druhu a pre zabezpečenie rôznych činností podľa špecifických požiadaviek s využitím najnovších technológií a trendov. Jedná sa o webové a desktopové aplikácie, databázové systémy využívajúce komunikačné rozhrania, webové a systémové služby.

CRM systémy

CRM (Customer Relationship Management) zabezpečuje podporu zlepšovania vzťahov so zákazníkmi. Umožňuje na jednom mieste uloženie údajov o zákazníkoch, sledovanie vzájomnej komunikácie, plánovanie aktivít a vykonávanie iných činností spojených zo zákazníkmi.

Business Intelligence

Nástroje Business Intelligence (BI) umožňujú spracovanie veľkého množstva údajov tak, aby boli jednoducho a rýchlo dostupné pre analýzu a vytváranie reportov pre potreby rozhodovania. Data mining umožňuje z historických údajov predpovedať vývoj v nasledujúcom období.
 

Potrebujete software na mieru?

 

Naši klienti