Vývoj software


Vyvíjame software, informačné a databázové systémy, CRM systémy ako aj webové služby pre správu, komunikáciu a synchronizáciu údajov. Na základe našich praktických skúseností z mnohých projektov Vám zabezpečíme analýzu, návrh a vývoj spoľahlivého a funkčného software.
Vyvíjate software a potrebujete pomôcť s návrhom, databázou alebo programovaním?

Dajte nám vedieť a budeme radi s Vami spolupracovať.

Vývoj software na mieru


Často je potrebné navrhnúť a vyvinúť informačný systém na mieru podľa špecifických požiadaviek, pričom sa kladú vysoké nároky na funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť spracovania údajov. Pre takýto software je dôležité okrem samotného vývoja aj dôkladná analýza, návrh riešenia, komunikácia a technická podpora aj po ukončení vývoja pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky.
Vývoj software na mieru

Naše skúsenosti s vývojom software

 • Webové aplikácie
 • Desktopové aplikácie
 • Informačné a databázové systémy
 • CRM systémy (Customer Relationship Management)
 • Komunikačné rozhrania a API
 • Webové služby (WSDL, SOAP, REST)
 • Windows služby, programy pre Command Line
 • Business Intelligence (Data warehouse, OLAP, ETL, Data mining)
 • Reporting (tvorba tlačových zostáv)
 • Viacvrstvová architektúra (prezentačná, aplikačná, databázová)

Vývoj CRM systémov


CRM (Customer Relationship Management) predstavuje nástroj na podporu zlepšovania vzťahov so zákazníkmi. Umožňuje na jednom mieste uloženie údajov o zákazníkoch, sledovanie vzájomnej komunikácie a plánovanie aktivít. Uložené historické údaje pomáhajú pri analýze zákazníka, vytváraní kampaní, obchodných ponúk a rozhodovaní pri návrhu marketingovej stratégie. CRM systém môže byť jednoduchý, ale aj komplexný informačný systém pozostávajúci zo serverovej časti pre uloženie údajov a zabezpečenie komunikácie pre webové, desktopové a mobilné aplikácie. Práve mobilné aplikácie pre telefóny a tablety umožňujú obchodným zástupcom mať všetky potrebné údaje vždy dostupné, vykonávať prezentácie priamo u zákazníka alebo jednoducho aktualizovať potrebné údaje.
Vývoj CRM systémov

Naša ponuka CRM systému

 • Analýza požiadaviek na CRM systém
 • Návrh riešenia pre správu a uloženie údajov
 • Vývoj webového portálu a desktopovej aplikácie
 • Vývoj mobilných aplikácií pre prezentáciu a zadávanie údajov
 • Vývoj komunikačného rozhrania CRM systému
 • Synchronizácia a aktualizácia údajov
 • Vývoj nástrojov na analýzu údajov
 • Vytvorenie štatistík a reportov

Business Intelligence


Spracovanie veľkého množstva údajov tak, aby boli jednoducho a rýchlo dostupné pri rozhodovaní a plánovaní je v súčasnosti veľmi dôležité. Business Intelligence (BI) poskytuje nástroje, ktoré umožňujú uloženie veľkého objemu údajov, aktualizáciu údajov z rôznych systémov, analýzu údajov ako aj vytváranie statických a dynamických reportov. Pre účely marketingu a obchodných rozhodnutí, je dôležité na základe historických údajov predpovedať vývoj v nasledujúcom období, na čo je možné využiť metodiky Data mining.
Business Intelligence

Naša ponuka BI

 • Analýza požiadaviek a návrh riešenia pre správu a uloženie údajov
 • Rýchle spracovanie veľkého objemu údajov
 • Automatizácia importu údajov do dátového skladu
 • Vývoj nástrojov na analýzu údajov
 • Analýza údajov v kancelárskom programe Microsoft Excel
 • Zobrazenie sumárnych údajov s možnosťou detailných pohľadov
 • Prezentácia údajov formou tabuliek, grafov alebo KPI indikátorov
 • Prezentácia údajov pomocou statických a dynamických zostáv
 

Potrebujete software na mieru?

 

Čo získate so software na mieru?


V prípade, že neexistuje software alebo informačný systém podľa Vašich požiadaviek alebo úprava existujúceho software nie je možná, je zložitá alebo finančne náročná, potom je vývoj software na mieru najlepšou voľbou. Umožňuje vývoj iba potrebných častí informačného systému, ktoré je možné neskôr rozširovať o novú funkcionalitu prípadne doplniť o nové časti podľa potreby.

Výhody software na mieru

 • Software alebo informačný systém podľa Vašich požiadaviek
 • Možnosť rozšírenia funkcionality software
 • Integrácia software do iných Vašich systémov
 • Aktualizácia údajov z iných systémov
 • Vytváranie vlastných tlačových zostáv
 • Využitie CRM systému na komunikaciu zo zákazníkom
 • Využitie Data warehouse na analýzu údajov
 • Využitie Data mining na určenie vývoja v nasledujúcom období

Ako postupujeme pri vývoji software?


Našim cieľom je vývoj software a informačného systému, ktorý bude spĺňať všetky Vaše požiadavky a predstavy. Vzájomná komunikácia počas návrhu software a informačného systému je pre nás na prvom mieste pre dosiahnutie očakávaného výsledku. Po ukončení vývoja vykonávame potrebné aktualizácie a úpravy podľa nových požiadaviek, nových trendov, ako aj optimalizáciu pre nové verzie systémov.

Postup vývoja

 • Získanie a analýza požiadaviek na software
 • Návrh riešenia podľa požiadaviek a typu software
 • Grafický návrh podľa typu software
 • Programovanie s využitím najnovších technológií
 • Testovanie funkčnosti a spoľahlivosti
 • Integrácia software do iných systémov
 • Podpora a aktualizácie po ukončení vývoja

Naši klienti