CRM systém Tanzanit


CRM systém Tanzanit

Popis mobilnej aplikácie

Mobilná aplikácia Tanzanit predstavuje časť rozsiahleho CRM systému pre farmaceutický priemysel. Umožňuje plánovanie rôznych druhov aktivít, sledovanie stavu skladu a dostupnosti produktov u distribútorov. Súčasťou je modul objednávok určený na vytváranie a sledovanie objednávky priamo v lekárni a jej zaslanie na jedného zo zvolených distribútorov. Aplikácia umožňuje nastavenie vlastných kampaní, správu prezentácií, vytváranie profilov zákazníkov, rôzne typy reportov a mnoho ďalších funkcií.

Mobilná aplikácia je navrhnutá tak, aby umožňovala prácu aj v offline režime, na čo bolo potrebné uloženie veľkého množstva údajov priamo v aplikácii prostredníctvom databázy, ktorá obsahuje viac ako 200 rôznych tabuliek. Aplikácia pozostáva z viac ako 50 samostatných obrazoviek.

Prioritou pri vývoji bolo zabezpečiť spoľahlivosť aj požadovanú rýchlosť vyhľadávania a zobrazenia údajov, čo si vyžadovalo dôkladnú analýzu, návrh a optimalizáciu čítania údajov z databázy.

Mobilná aplikácia v online režime umožňuje prostredníctvom synchronizácie úplnú aktualizáciu údajov zo serverom a ďalšími mobilnými a desktopovými aplikáciami. Pre synchronizáciu takéhoto množstva údajov sme museli vyvinúť spoľahlivé a dostatočne rýchle komunikačné rozhranie.

Pre zabezpečenie požadovaných funkcií aplikácie bolo potrebné použiť viacero programovacích postupov a modelov ako aj využitie funkcií mobilných zariadení vrátane komunikácie, lokalizácie, funkcie fotoaparátu, galérie obrázkov, notifikácie a ďalších.
Klient:  Allio s.r.o.
Technológia:  iOS, Android