Nabíjačky Go-Electrics


Nabíjačky Go-Electrics

Popis mobilnej aplikácie

Mobilná aplikácia pre sieť nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a plug-in hybridy.

Aplikácia Go-Electrics umožňuje:
vyhľadať nabíjaciu stanicu v sieti Go-Electrics a jej partnerov
navigovať k zvolenej nabíjacej stanici
spustiť a ukončiť nabíjanie
používať čítačku QR kódov
overiť dostupnosť nabíjacej stanice a cenu ze nabíjanie
prístup k histórii nabíjaní
Klient:  JUFI Group s.r.o., ISYS plus s.r.o.
Technológia:  iOS