ToneTip Hyperlinks


ToneTip Hyperlinks

Popis mobilnej aplikácie

Multimediálna mobilná aplikácia ToneTip Audio Hyperlinks dekóduje a zobrazuje zvukové hypertextové odkazy, ktoré do audio a video médií pridali poprední výrobcovia.
Klient:  ToneTip Inc., US
Technológia:  iOS, Swift, Objective-C, C++