Komora SLK


Komora SLK

Popis mobilnej aplikácie

Mobilná aplikácia SLK je vyvinutá pre členov Slovenskej lekárskej komory pre identifikáciu osôb na vzdelávacích podujatiach, informuje o stave vzdelávania prihasených osôb. Aplikácia využíva notifikačné správy ako nástroj pre informovanie členov komory o novinkách v komore.
Klient:  Allio s.r.o.
Technológia:  iOS, Android