Administrácia Maisto


Administrácia Maisto

Popis software

Klient:  PAMA SLOVAKIA spol. s r.o.
Technológia:  C#, .NET, MS SQL, JavaScript