Administrácia Servisujeme


Administrácia Servisujeme

Popis software

Administrácia pre webový portál Servisujeme.
Klient:  SOTEC s.r.o.
Technológia:  C#, .NET, MS SQL, WSDL, SOAP