Administrácia a migrácia Výhodičky


Administrácia a migrácia Výhodičky

Popis software

Administrácia a migrácia webového portálu Výhodičky.
Klient:  Mobile Marketing s.r.o.
Technológia:  C#, .NET, MS SQL, PostgreSQL, WSDL, SOAP