Administrácia Maisto


Administrácia Maisto

Popis software

Administrácia pre internetový obchod Maisto.
Klient:  PAMA SLOVAKIA spol. s r.o.
Technológia:  C#, .NET, MS SQL, JavaScript