Administrácia VakcináciaCovid


Administrácia VakcináciaCovid

Popis software

Administrácia webového portálu VakcináciaCovid.
Klient:  KaratNet Slovakia s.r.o.
Technológia:  C#, .NET Core, MS SQL, JavaScript