Administrácia Scio:Doučování


Administrácia Scio:Doučování

Popis software

Administrácia webového portálu Scio:Doučování.
Klient:  www.scio.cz, s.r.o.
Technológia:  C#, .NET Core, MS SQL, JavaScript