Vývoj webových riešení


Vyvíjame prezentačné webové stránky a webové portály, ktoré sú jednou z najlepších možností pre informovanie partnerov a zákazníkov o Vašej spoločnosti, poskytovaných službách alebo predávaných produktoch. Záleží na samotnom projekte a požiadavkách, či sú vhodné jednoduché webové stránky alebo je potrebný webový portál, ktorý okrem informácií poskytuje aj rôzne služby alebo vzájomnú komunikáciu.

Prezentačné webové stránky


Webové stránky umožňujú prezentovať Vašu spoločnosť s cieľom získať čo najväčší počet zákazníkov. Dôležitými faktormi pre dosiahnutie očakávaných cieľov je obsah, grafický návrh, prehľadnosť, optimalizácia a pravidelná aktualizácia webových stránok. Využívanie najnovších technológií a trendov je taktiež veľmi dôležité. V neposlednom rade sa vyžaduje funkčné a správne zobrazenie webových stránok na rôznych zariadeniach zákazníkov vrátane mobilných telefónov a tabletov.
Vývoj webových stránok | SOTEC

Naša ponuka webovej stránky

 • Analýza a návrh webových stránok podľa požiadaviek
 • Atraktívny design webových stránok
 • Vývoj statických a dynamických webových stránok
 • Responzívny dizajn pre telefóny a tablety
 • Jazykové verzie (multijazyčnosť)
 • SEO optimalizácia
 • Chat, hodnotenia, diskusie, sociálne siete
 • Prezentácie a vernostné systémy

Webové portály


Webové portály slúžia na sústredenie množstva informácii s možnosťou vyhľadávania údajov, poskytovania rôznych služieb pomocou webových stránok. Administrácia obsahu webového portálu je zabezpečená prostredníctvom CMS (Content Managment System), pričom je možné využitie interných a externých údajov. Dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou je komunikácia s inými systémami a mobilnými zariadeniami, čo umožňuje prístup webového portálu veľkému počtu zákazníkov. Súčasťou webového portálu sú aj prezentačné webové stránky.
Vývoj webových portálov | SOTEC

Naša ponuka webového portálu

 • Prezentačné webové stránky (poskytovanie informácií, zber údajov pomocou kontaktných formulárou, dotazníkov)
 • Online administrácia, CMS (Content Managment System)
 • Jazykové verzie (multijazyčnosť)
 • Posielanie notifikácií do mobilných aplikácii
 • Chat, hodnotenia, diskusie, sociálne siete
 • Komunikácia s mobilnými aplikáciami
 • Import, export, synchronizácia údajov
 • Štatistiky, tlačové zostavy
 

Chcete vlastnú webovú stránku?

 

Čo získate s vlastnou webovou stránkou?


Online vyhľadávanie informácií a využívanie služieb na internete je najväčším dôvodom mať vlastnú webovú stránku. Umožňuje 24 hodín denne získať informácie o Vašej spoločnosti, poskytovaných službách alebo predávaných produktoch, čím sa stáva pre Vás významným marketingovým nástrojom. Správne a prehľadné zobrazenie webových stránok aj na mobilných telefónoch a tabletoch zvyšuje ich dostupnosť.

Výhody webových stránok

 • Odlíšenie od konkurencie a zviditeľnenie Vašej spoločnosti
 • Zlepšenie a zjednodušenie komunikácie so zákazníkom
 • Budovanie a prezentovanie vlastnej identity
 • Zvýšenie predaja produktov a služieb
 • Dostupnosť informácií bez časového obmedzenia
 • Vytváranie a správa vlastných reklamných kampaní
 • Online prezentácie, galéria obrázkov, video
 • Posielanie notifikácií do mobilných aplikácii

Ako postupujeme pri vývoji webových stránok?


Našim cieľom je vývoj webových stránok, ktoré budú spĺňať všetky Vaše požiadavky a predstavy. Vzájomná komunikácia počas návrhu webových stránok je pre nás na prvom mieste pre dosiahnutie očakávaného výsledku. Po ukončení vývoja vykonávame potrebné aktualizácie a úpravy podľa nových požiadaviek, nových trendov, ako aj optimalizáciu pre nové verzie webových prehliadačov, mobilných telefónov a tabletov.

Postup vývoja

 • Získanie a analýza požiadaviek na webové stránky
 • Návrh riešenia podľa požiadaviek a obsahu
 • Grafický návrh jednotlivých webových stránok
 • Programovanie s využitím moderných technológií
 • Testovanie funkčnosti a spoľahlivosti
 • Umiestnenie webových stránok na hostingu pre doménu
 • Podpora a aktualizácie po ukončení vývoja

Naši klienti