Webový portál Servisujeme


Webový portál Servisujeme

Popis webovej stránky alebo portálu

Webový portál Servisujeme.
Klient:  SOTEC s.r.o.
Technológia:  ASP.NET, MVC, MS SQL, HTML, CSS, JavaScript