Webová stránka SOTEC


Webová stránka SOTEC

Popis webovej stránky alebo portálu

Webová stránka SOTEC.
Klient:  SOTEC s.r.o.
Technológia:  ASP.NET, MS SQL, HTML, CSS, JavaScript