Obchodný systém TREND


Obchodný systém TREND

Popis webovej stránky alebo portálu

Webový portál pre obchodný systém TREND.
Klient:  TRADING & INVEST, s.r.o.
Technológia:  ASP.NET, MVC, MS SQL, HTML, CSS, JavaScript