Obchodný systém pre Pohodu


Obchodný systém pre Pohodu

Popis webovej stránky alebo portálu

Obchodný a skladový systém určený pre rozšírenie a komunikáciu s účtovným programom Pohoda.

Obchodný systém umožňuje:
Zoznam, pridanie a zmena údajov odberateľov a dodávateľov
Zoznam, vytvorenie, zmena údajov a schvaľovanie objednávok
Zoznam, vytvorenie, zmena údajov a schvaľovanie ponúk pre odberateľov
Zoznam, vytvorenie a zmena údajov vydaných faktúr
Zoznam, priradenie a zmena individuálnych cien pre odberateľov
Štatistiky predaja podľa produktov a odberateľov
Nastavenie parametrov obchodného systému

Skladový systém umožňuje:
Zoznam, pridanie a zmena údajov produktov na sklade
Vyhľadávanie produktov na sklade podľa rôznych kritérií
Zoznam, vytvorenie a zmena údajov príjemiek
Zoznam, vytvorenie a zmena údajov výdajok
Zoznam, vytvorenie a zmena údajov účtovných jednotiek
Zoznam, pridanie a zmena údajov používateľov, rolí a prístupových práv
Nastavenie parametrov skladového systému
Klient:  WorldOffice, s. r. o.
Technológia:  ASP.NET, MVC, MS SQL, HTML, CSS, JavaScript