Webový portál VakcináciaCovid


Webový portál VakcináciaCovid

Popis webovej stránky alebo portálu

Webový portál VakcináciaCovid pre ľahké a rýchle objednávanie vakcín pre očkovanie pacientov v ambulanciách všeobecných lekárov.
Klient:  KaratNet Slovakia s.r.o.
Technológia:  ASP.NET Core, MS SQL, HTML, CSS, JavaScript